Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-01 Stoppdatum 2000-08-31
Mängd (ton): 3,14 Kostnad totalt: 2408
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: