Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-16 Stoppdatum 2004-08-16
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 2062
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: