Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-09 Stoppdatum 2008-08-09
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 3348
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: