Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MEDJOLINGEN, 971 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-09 Stoppdatum 2009-08-09
Mängd (ton): 14,09 Kostnad totalt: 16800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: