Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLBOVATTEN, 974 Budgetår: 1978
Startdatum: 1978-09-15 Stoppdatum 1978-09-15
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: