Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLBOVATTEN, 974 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-17 Stoppdatum 2010-08-17
Mängd (ton): 11,62 Kostnad totalt: 14276
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: