Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA BYREVATTEN, 978 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-17 Stoppdatum 2010-08-17
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: