Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA HOLMEVATTEN, 979 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-20 Stoppdatum 2002-08-20
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 1653
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: