Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMÅVATTNEN, 984 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-21 Stoppdatum 2009-09-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3172
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: