Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA HAKSJÖN, 992 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-28 Stoppdatum 2004-07-29
Mängd (ton): 12,22 Kostnad totalt: 9642
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: