Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTEVATTNET, 996 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-14 Stoppdatum 2010-08-14
Mängd (ton): 14,95 Kostnad totalt: 18324
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: