Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-03-26 Stoppdatum 1992-03-26
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: