Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-12 Stoppdatum 1999-08-12
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: