Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-27 Stoppdatum 2000-08-27
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 702
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: