Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-24 Stoppdatum 2003-08-24
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 790
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: