Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-15 Stoppdatum 2004-08-15
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 676
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: