Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-01 Stoppdatum 2005-08-01
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: