Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-27 Stoppdatum 2006-07-27
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 914
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: