Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-14 Stoppdatum 1995-09-14
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt: 600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: