Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-16 Stoppdatum 1997-08-16
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 350
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: