Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-12 Stoppdatum 1999-08-12
Mängd (ton): 0,49 Kostnad totalt: 346
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: