Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-13 Stoppdatum 2004-08-13
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: