Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-29 Stoppdatum 2007-07-29
Mängd (ton): 0,49 Kostnad totalt: 571
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: