Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-02-17 Stoppdatum 1985-02-17
Mängd (ton): 2,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: