Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-11 Stoppdatum 1999-08-11
Mängd (ton): 2,48 Kostnad totalt: 1753
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: