Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-07 Stoppdatum 2001-08-07
Mängd (ton): 2,40 Kostnad totalt: 1778
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: