Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-18 Stoppdatum 2003-08-18
Mängd (ton): 2,60 Kostnad totalt: 2054
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: