Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-08 Stoppdatum 2008-08-08
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2150
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: