Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUVATTNET, 1027 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-28 Stoppdatum 2007-07-28
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1131
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: