Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUVATTNET, 1027 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-08 Stoppdatum 2008-08-08
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1075
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: