Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVKÄLLAN, 1028 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-04-26 Stoppdatum 1983-04-26
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: