Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVKÄLLAN, 1028 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-04-23 Stoppdatum 1987-04-23
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: