Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVKÄLLAN, 1028 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-11 Stoppdatum 1999-08-11
Mängd (ton): 3,07 Kostnad totalt: 2170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: