Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVKÄLLAN, 1028 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-13 Stoppdatum 2004-08-13
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2028
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: