Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR012, 1038 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-21 Stoppdatum 2002-01-21
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt: 2187
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: