Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR012, 1038 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-08 Stoppdatum 2002-08-08
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7120
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: