Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR012, 1038 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-30 Stoppdatum 2004-09-30
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5570
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: