Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR012, 1038 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-14 Stoppdatum 2006-08-14
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 7254
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: