Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 1980
Startdatum: 1980-12-09 Stoppdatum 1980-12-09
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: