Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-11 Stoppdatum 1999-08-11
Mängd (ton): 11,88 Kostnad totalt: 8399
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: