Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-23 Stoppdatum 2000-08-23
Mängd (ton): 11,96 Kostnad totalt: 8563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: