Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-22 Stoppdatum 2003-08-22
Mängd (ton): 11,90 Kostnad totalt: 9401
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: