Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-23 Stoppdatum 2006-07-23
Mängd (ton): 13,48 Kostnad totalt: 12833
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: