Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-04-20 Stoppdatum 1989-04-20
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 44,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: