Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-23 Stoppdatum 2000-08-23
Mängd (ton): 2,84 Kostnad totalt: 2033
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: