Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-24 Stoppdatum 2002-08-24
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2310
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: