Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-23 Stoppdatum 2006-07-23
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 2837
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: