Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVINESJÖN, 1048 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-17 Stoppdatum 2010-08-18
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 36718
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: