Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-07-15 Stoppdatum 1991-07-15
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: