Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-05 Stoppdatum 1999-08-05
Mängd (ton): 20,37 Kostnad totalt: 9054
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: